• Wydział Organizacyjny
wew. 596
 • Referat Działalności Gospodarczej
wew. 534
 • Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
wew. 516
 • Biuro Prawne
wew. 528
 • Wydział Inwestycji
wew. 568
 • Wydział Promocji i Kultury
wew. 521
 • Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
wew. 570
 • Jednostka Realizująca Projekt
wew. 504
 • Wydział Budżetu Miasta
wew. 597
 • Miejski Konserwator Zabytków
wew. 501
 • Biuro Rady
wew. 513
 • Wydział Edukacji
wew. 569
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
wew. 550
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
wew. 571
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
wew. 580
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
wew. 589
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
wew. 576
 • Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
wew. 517
 • Referat Zamówień Publicznych
wew. 560
 • Archiwum Zakładowe
wew. 591