W ulicy Mickiewicza, na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Słowiańskiej, rozpoczęły się prace polegające na wymianie nawierzchni przystanków autobusowych. Wkrótce placem budowy będzie ul. Słowiańska, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników.

To kolejne inwestycje realizowane w ramach projektu unijnego, obejmującego wiele różnorodnych zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na żyrardowskich ulicach.

Nazwa projektu ,,Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.