W czwartek, 3 września, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski przekazał na ręce dyrektorów żyrardowskich szkół 35 laptopów, które mają umożliwić uczniom korzystanie z lekcji on-line i przekazywania materiałów dydaktycznych w razie konieczności wprowadzenia kształcenia na odległość.

Po 5 laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Pro Edu trafi do sześciu żyrardowskich szkół podstawowych i Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego. Komputery w większości przeznaczone są dla rodzin wielodzietnych 3+.

Miasto Żyrardów pozyskało na ten cel 112 274,40 zł z projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego z funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.