Nowa studnia głębinowa BE-2D na ujęciu wody Sokule została dziś włączona do eksploatacji. Oddaniu do użytku, ważnej dla hydrobezpieczeństwa, inwestycji PGK Żyrardów towarzyszyło uroczyste uruchomienie pomp.

Studnia ma głębokość 96 metrów a jej wydajność to 120 mᶟ na godzinę. Jest dodatkowym źródłem poboru czystej wody dla żyrardowian, mieszkańców wsi Działki i części wsi Chroboty, a w sytuacjach awaryjnych może być wsparciem dla mieszkańców Korytowa i gminy Jaktorów.

Prace wiertnicze trwały od 7 października do 10 listopada 2019 roku. Następnie spółka przystąpiła do uzyskania stosownych pozwoleń i wykonania urządzenia wodnego do poboru wody, czyli montażu pompy, wykonania obudów, zasilania, rurociągów tłocznych, automatyki i sterowania. Od 31 sierpnia PGK Żyrardów jest więc posiadaczem studni głębinowej, która pełni niezmiernie ważną rolę w zapewnieniu hydrobezpieczeństwa mieszkańcom Żyrardowa.

Otwarte wieko studni Prezydent przemawia na otwarciu Prezydent przemawia na otwarciu widok studni z góry Przedstwiciel PGK i Prezydent podczas otwarcia studni Widok wnętrza studni Goście oglądają studnię Studnia z otwartymi wiekami