Nasz samorząd otrzyma 3 125 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stworzenie Centrum Usług Społecznych w miejsce obecnie funkcjonującego MOPS-u. Pozyskane środki pozwolą na stworzenie organu, który w przyszłości znacznie ułatwi dostęp do zintegrowanych usług społecznych, odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-23. Nowa instytucja przejmie dotychczasowe zadania MOPS-u bez zakłócenia bieżącego funkcjonowania ośrodka.Celem konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” organizowanego przez MRPiPS było przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.