Na miejskim cmentarzu rozpoczęły się prace renowacyjne w kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-1920. Na realizację zadania Miasto Żyrardów pozyskało 129 600 zł w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Dobrze znane żyrardowianom miejsce skrywa swoje tajemnice. Ostatnio w trakcie oczyszczania muru za postumentem, konserwatorzy odkryli symbole militarne- orła legionowego, Order Virtuti Militari i szable.

Podstawowym celem planowanych prac przy pomniku jest zatrzymanie degradacji obelisku, ceglanego muru wraz z marmurowymi tablicami i zabezpieczenie ich przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie im utraconych wartości estetycznych. Uporządkowany zostanie częściowo nieczytelny układ wydzielonej w 1930 roku kwatery i przywrócony jej pierwotny, monumentalny charakter. Chodnik z kostki betonowej, zastąpi kamienny starobruk i tzw. kocie łby. Koniec prac zaplanowano na 7 listopada br.